Loài Hoa

Loài Hoa

Hoa hay bông là bộ phận chứa cơ quan sinh sản, đặc trưng của thực vật có hoa, cụ thể là một chồi rút ngắn mang những lá biến đổi làm chức năng sinh sản của cây.

1
Loài Hoa

Nghe thử 30s

03:41

Loài Hoa
Loài Hoa
00:00
--:--