Hải Sâm

Hải Sâm

Hải sâm tên gọi dân gian là đỉa biển hay còn gọi là con rum hay đồn đột là tên gọi chung của một nhóm động vật biển thuộc lớp Holothuroidea với thân hình dài và da có lông, có xương trong nằm ngay dưới da, sống trong lòng biển trên khắp thế giới.

1
Hải Sâm

Nghe thử 30s

01:21

Hải Sâm
Hải Sâm
00:00
--:--