Sao Kim

Sao Kim

Sao Kim hay Kim tinh, còn gọi là sao Thái Bạch, Thái Bạch Kim tinh, là hành tinh thứ 2 trong hệ Mặt Trời, tự quay quanh nó với chu kỳ 224,7 ngày Trái Đất.

1
Sao Kim

Nghe thử 30s

02:11

Sao Kim
Sao Kim
00:00
--:--