Hươu Cao Cổ

Hươu Cao Cổ

Chiếc cổ dài của hươu cao cổ được hình thành như thế nào nhỉ?

1
Hươu Cao Cổ

Nghe thử 30s

01:31

Hươu Cao Cổ
Hươu Cao Cổ
00:00
--:--