Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1

Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1

Cá Ông vùng ngay ra khơi, chỉ một nhoáng nó đã đội chiếc ghe sắp bị chìm lên lưng đưa vào bờ.

Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1
Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1
00:00
--:--