Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 2

Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 2

Cá Ông vùng ngay ra khơi, chỉ một nhoáng nó đã đội chiếc ghe sắp bị chìm lên lưng đưa vào bờ.

Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 2
Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 2
00:00
--:--