Năm Hạt Đậu - Phần 1

Năm Hạt Đậu - Phần 1

<p>Có năm hạt đậu trong một quả đậu. Hạt đậu màu xanh, quả đậu cũng màu xanh, vậy nên cả lũ cứ nghĩ rằng cả thế giới này cũng màu xanh nốt – và chuyện đó cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Quả đậu lớn dần, năm hạt đậu cũng lớn theo cho vừa với chỗ của mình, và cả bọn sắp thành hàng một. Bên ngoài, mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cho quả đậu, còn mưa thì kỳ cọ cho quả đậu sạch bong. Ban ngày quả đậu ấm áp và dễ chịu, về đêm thì nó tối om, theo đúng lẽ thường phải thế. Năm hạt đậu ở bên nhau, và chúng cứ lớn dần, lớn dần lên. Càng lớn, năm hạt đậu càng mơ màng và tư lự tợn, vì cả bọn đều mơ hồ cảm thấy rằng hẳn cũng phải có việc gì khác cho mình làm chứ.</p>

1
Năm Hạt Đậu - Phần 1

Nghe thử 30s

06:55

Năm Hạt Đậu - Phần 1
Năm Hạt Đậu - Phần 1
00:00
--:--