Thạch Sanh - Phần 2

Thạch Sanh - Phần 2

<p>Thạch Sanh là tên một truyện thơ Nôm Việt Nam, viết theo thể lục bát ra đời vào cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19 do một tác giả khuyết danh và được người dân kể lại dưới nhiều dị bản.</p>

1
Thạch Sanh - Phần 2

Nghe thử 30s

05:31

Thạch Sanh - Phần 2
Thạch Sanh - Phần 2
00:00
--:--