Sự Tích Bãi Ông Nam

Sự Tích Bãi Ông Nam

Cá Ông vùng ngay ra khơi, chỉ một nhoáng nó đã đội chiếc ghe sắp bị chìm lên lưng đưa vào bờ.

Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1
Sự Tích Bãi Ông Nam - Phần 1
00:00
--:--