Cây Tre Trăm Đốt

Cây Tre Trăm Đốt

Ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền nhưng tính tình lại keo kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân, vì thế lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh.

1
Cây Tre Trăm Đốt

Nghe thử 30s

05:30

Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
00:00
--:--