Chọn màu sắc yêu thích

BOOKPOD Bundle

Màu xanh truyền thống

1.000 audio trong tay bé
Đăng ký
chất lượng 3+
Điện thoại
có NFC
Không
chống nước
Kết nối
Wifi

Thông tin gói Bookpod Bundle

1 loa thông minh KIDPOD
1 nhân vật để tạo nội dung KIDPAL
1 nhân vật tư cập nhật Dailypod
1 nhân vật kể chuyện Toypod
4 sách kể chuyện Bookpod
Toàn bộ nội dung và tính năng
1 dây sạc (không bao gồm củ sạc)

Chọn gói thanh toán linh hoạt

Nhận thiết bị mới tại nhà, truy cập toàn bộ nội dung, trả lại
thiết bị để nhận lại đặt cọc 1.000.000đ

Mua luôn

2.900.000đ

Gói từng tháng

290.000đ

Gói 3 tháng

690.000đ
Tự động gia hạn
Đăt cọc 1.000.000đ