KIDPOD Chọn Lọc
Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
Ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền nhưng tính tình lại keo kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân, vì thế lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh.
Ông Lão Đánh Cá Và Người Vợ Tham Lam
Ông Lão Đánh Cá Và Người Vợ Tham Lam
Ông Lão Đánh Cá Và Người Vợ Tham Lam
Toy Story 3
Toy Story 3
So Long Space Ship Bad Lotso Daylight Garbage Truck
Jeremy and Maureen
Jeremy and Maureen
Jeremy and Maureen Bagatelle En Mineur Slippery Church Floor
We Were Like That
We Were Like That
We Were Like That by Franz Gordon
Sự Tích Ngày Tết
Sự Tích Ngày Tết
Sự Tích Ngày Tết
The New Year
The New Year
The New Year (Story)
Tết Thiếu Nhi
Tết Thiếu Nhi
Xuân ơi ở lại chơi Tuổi mùa xuân Cung hỉ phát tài Ngày tết Việt Nam Lì xì cho con
Ngày Tết Thiếu Nhi
Ngày Tết Thiếu Nhi
Em đến cùng mùa xuân Bé thương ông địa Bé đón tết sang Tết cho em Quê hương mùa xuân
Cây nêu ngày tết hay cuộc chiến giữa người và quỷ
Cây nêu ngày tết hay cuộc chiến giữa người và quỷ
Cây nêu ngày tết hay cuộc chiến giữa người và quỷ - Phần 1 Cây nêu ngày tết hay cuộc chiến giữa người và quỷ - Phần 2
New Year Eve
New Year Eve
New Year Eve
New Year's Day
New Year's Day
New Year's Day - A story form KIDPOD to you.
Snowflake
Snowflake is a fun rhyming story for kids. It is a great winter story describing the journey of a snowflake. A beautiful festive read for the holidays. With the vibrant and descriptive pictures, it is sure to entertain children of all ages!
The Little Match Girl
On a freezing New Year's Eve a poor young girl, shivering and barefoot, tries to sell matches in the street. Afraid to go home because her father will beat her for failing to sell any matches, she huddles in the alley between two houses and lights matches, one by one, to warm herself...
The Fir Tree
The tale is about a fir tree so anxious to grow up, so anxious for greater things, that he cannot appreciate living in the moment.
Helping Santa
Helping Santa
Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
00:00
--:--